Shtoda

Daniil Shtoda, tenor
Larissa Gergieva
, pianist

Traditional

Pyotr Petrovich Bulakhov (1822 - 1885)

  • Znayu ya, shto ty, makyutka - 1:08 [268 kB]
  • Svidaniye - 2:43 [638 kB]
  • Net, ni lyublyu ya vas - 1:18 [306 kB]
  • Ne probuzhday vospominanya - 3:17 [773 kB]
  • Troika - 1:56 [455 kB]

Bonus

  • Anton Arensky: Romance from "Raphael" - 1:46 [418 kB]

Brussels, La Monnaie - 1 February 2003


Updated: 24 February 2003 Lieder