ti guarda dal Grande Inquisitor

April 2009 [terug]

Opmerkingen ...

1

van Margo <margo@...> op zaterdag 4 april 2009 om 10:56

Ik heb de indruk dat hier een reactie van mij verwacht wordt...

Ik ben niet van plan om hier te beginnen censureren, ervan uitgaande - misschien enigszins naef - dat iedereen oud en wijs genoeg is om te weten hoe ver ze kunnen gaan. Na verloop van tijd - zoals ik eerder al ooit geschreven heb - kuis ik de commentaren wel op om de niet-relevante reacties te verwijderen. Ik heb ook niets tegen wat ouderwets geroddel, maar wanneer ze in de buurt van laster beginnen te komen, dan zou iets meer onderbouwing wel welkom zijn.

Nu, om terug te komen op dit "geval".

Het begon met de melding van Ricci dat in La Libre PDC opgemerkt heeft dat hij het Muntkoor te oud zou vinden om Wagner te zingen. Op zich is dat niets nieuws. Hij heeft diezelfde opmerking 'en passant' gemaakt bij zijn eerste seizoensaankondiging voor de Vrienden van de Munt twee jaar geleden. Maar nu heeft hij het ook tegen een journalist gezegd. PDC gaat dat misschien wel aanvechten omdat hij het misschien niet zo bedoeld had (zie ook zijn lezersbrief vorig jaar in het Britse tijdschrift "Opera", nadat ze in hun editoriaal geschreven hebben over de Wigglesworth-perikelen en PDC's commentaar op het orkest waarbij ze verwezen naar het artikel van Shirley Apthorp op de Bloomberg-website)... maar ondertussen is het kwaad natuurlijk geschied.

De tweede opmerking van Ricci, vond ik van een andere orde, namelijk de beweringen dat PDC regelmatig zijn kat stuurt naar (al dan niet belangrijke) vergaderingen. Dat ligt een stuk moeilijker, aangezien we op geen enkele manier kunnen controleren of dat juist is. Zeker als dan verwezen wordt naar (om begrijpelijke redenen) anonieme interne bronnen. Het kan zijn dat het waar is, het kan ook zijn dat het een meer of mindere verdraaiing van de feiten is, het kan ook een pure lastercampagne zijn (die niet noodzakelijk door Ricci opgestart werd, maar er misschien wel een rol in speelt). Het probleem is dat we het gewoon niet weten.

Met de komst van PDC is er vanalles veranderd in de Munt. Zelfs voor de vaste Muntbezoekers, die enkel de "voorkant" zien, is dat duidelijk. En dan gaat het niet enkel over de nieuwe pakjes voor de suppoosten. Maar sommige "gezichten" zijn verdwenen, anderen hebben een andere functie gekregen, ... En ik kan me dan ook voorstellen dat er achter de schermen nog veel radicalere veranderingen gebeurd zijn. Dergelijke veranderingen leidden ongetwijfeld tot wrevel bij sommigen die zich te kort gedaan voelen. Of het z erg is dat er een verziekte sfeer is in de Munt, weet ik uiteraard niet. Maar een paar ontevredenen kunnen met een of andere (verborgen) agenda gemakkelijk allerlei geruchten lanceren, die toch niet te controleren zijn.

Samengevat, ik heb niets tegen het eerste soort berichten... en ook niet dat ze becommentarieerd worden met een persoonlijke invalshoek. Met de tweede soort berichten moet volgens mij veel voorzichtiger omgesprongen worden, omdat ze vaak flirten met de grens tussen laster en roddel.

Maar zoals gezegd... ik hoop dat iedereen wijs genoeg is om die afweging te maken.